EASY POOL เป็นผู้นำในนวัตกรรมด้านน้ำ อย่างหลากหลาย ครอบคุมตั้งแต่ความชำนาญเป็นพิเศษในการพัฒนาคุณภาพน้ำ และการบำบัดน้ำเสียสระว่ายน้ำ และน้ำเพื่อความสวยงาม รวมทั้งบริการที่ครบวงจร

EASY POOL เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าถึงความเป็นผู้เชียวชาญเรื่องน้ำ โดนการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ประสานเข้ากับความรู้ทางวิศวกรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การที่ EASY POOL ยึดมั่นในพันธสัญญา และการยึดถือเป็น วัฒนธรรมองค์กร ที่จะดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกราย เป็นผลให้ EASY POOL เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำ และสิ่งแวดล้อม
 

3475/1 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel : 029466869 Fax : 029466869

 

 

 

Easy Pool
3475/1 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel : 029466869 Fax : 029466869